Logo
NHÀ PHÂN PHỐI TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÁNG BÁN HÀNG KHÔNG LỢI NHUẬN
home
Banner Hướng dẫn mua hàng
Bảo Hành 01
Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật 02
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh 03
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh 02
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh 01
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 04
Hỗ trợ trực tuyến
Banner
Quý khách nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm trước khi mua hàng, hãy gọi 043.7878.446 để được tư vấn mua hàng hiệu quả nhất.

Sản phẩm nổi bật


Trao đổi logoH-Pec


Casio


FUJIE


zebex


* Gói khuyến mãi trị giá 1,500,000 đ
-   Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.
-   Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-   Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-   Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-   Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.
4,235,000 VNĐ 3,850,000 VNĐ

* Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.

-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

4,950,000 VNĐ

- Tặng 6 tháng bảo trì sau thời gian bảo hành
- Tặng 5 cuộn giấy in nhiệt
- Tặng phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo tại an phát

6,200,000 VNĐ

-   Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.
-   Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-   Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-   Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-    Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

14,250,000 VNĐ

Gói khuyến mãi trị giá 1,500,000 đ

- Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.
- Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
- Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
- Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
- Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

6,200,000 VNĐ

* Gói khuyến mãi trị giá 1,500,000 đ
 
-  Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.
-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

5,400,000 VNĐ

* Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.

-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

3,690,000 VNĐ

* Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.

- Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
- Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
- Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
- Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

3,200,000 VNĐ

* Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.

-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

3,690,000 VNĐ

* Gói khuyến mãi trị giá 300,000 đ

-   Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-   Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-   Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-   Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

4,500,000 VNĐ

* Gói khuyến mãi trị giá 1,500,000 đ

-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

2,900,000 VNĐ

* Gói khuyễn mãi trị giá 300,000 đ
-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

2,500,000 VNĐ

* Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.

-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

1,200,000 VNĐ

* Gói khuyễn mãi trị giá 300,000 đ
-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

1,500,000 VNĐ

* Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.

-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

4,200,000 VNĐ

* Gói khuyễn mãi trị giá 300,000 đ
-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

3,500,000 VNĐ

* Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.

-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

6,000,000 VNĐ

* Gói khuyễn mãi trị giá 300,000 đ
-  Giao hàng miễn phí trong nội thành hà nội.
-  Miễn phí 1 năm bảo trì máy sau thời hạn bảo hành.
-  Một đổi một trong vòng 72 tiếng sau khi mua hàng.
-  Phiếu giảm giá 3 % khi mua đơn hàng tiếp theo.

5,000,000 VNĐ

*Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

-  Dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp
-  Tặng 6 tháng bảo trì sau khi đã hết hạn bảo hành.
-  Tặng phiếu mua hàng giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo, với hóa đơn mua hàng trên 3 triệu.
-  Được ưu tiên khi cần sửa chữa các thiết bị khác.
-  Được ưu tiên khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm máy tính.

13,000,000 VNĐ

* Gói khuyến mãi trị gia 1,000,000 đ

-  Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng.
-  Dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp
-  Tặng 6 tháng bảo trì sau khi đã hết hạn bảo hành.
-  Tặng phiếu mua hàng giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo, với hóa đơn mua hàng trên 3 triệu.
-  Được ưu tiên khi cần sửa chữa các thiết bị khác.
-  Được ưu tiên khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm máy tính.

8,000,000 VNĐ

* Gói khuyến mãi trị gia 1,000,000 đ

-  Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng.
-  Dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp
-  Tặng 6 tháng bảo trì sau khi đã hết hạn bảo hành.
-  Tặng phiếu mua hàng giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo, với hóa đơn mua hàng trên 3 triệu.
-  Được ưu tiên khi cần sửa chữa các thiết bị khác.
-  Được ưu tiên khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm máy tính.

8,000,000 VNĐ

* Gói khuyến mãi trị gia 1,000,000 đ

-  Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng.
-  Dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp
-  Tặng 6 tháng bảo trì sau khi đã hết hạn bảo hành.
-  Tặng phiếu mua hàng giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo, với hóa đơn mua hàng trên 3 triệu.
-  Được ưu tiên khi cần sửa chữa các thiết bị khác.
-  Được ưu tiên khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm máy tính.

8,000,000 VNĐ

* Gói khuyến mãi trị gia 1,000,000 đ

-  Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng.
-  Dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp
-  Tặng 6 tháng bảo trì sau khi đã hết hạn bảo hành.
-  Tặng phiếu mua hàng giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo, với hóa đơn mua hàng trên 3 triệu.
-  Được ưu tiên khi cần sửa chữa các thiết bị khác.
-  Được ưu tiên khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm máy tính.

8,000,000 VNĐ

* Gói khuyến mãi trị gia 1,000,000 đ

-  Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng.
-  Dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp
-  Tặng 6 tháng bảo trì sau khi đã hết hạn bảo hành.
-  Tặng phiếu mua hàng giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo, với hóa đơn mua hàng trên 3 triệu.
-  Được ưu tiên khi cần sửa chữa các thiết bị khác.
-  Được ưu tiên khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm máy tính.

8,000,000 VNĐ
Kết nối với An-Phát: Facebook Facebook Twitter Twitter Google Google

Hình thức thanh toán: Hình thức thanh toán
Công ty TNHH giải pháp và chuyển giao công nghệ An Phát Địa chỉ: Số 253 đường Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội Chi nhánh 1: Số nhà 32, Ngõ 558 Đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 043 7878 446 - 043 7878 435 / Fax: 04 37878 445 Hotline: 0943 411 592 Email: info@an-phat.vn . Website: http://An-Phat.Com

Text Link: may thuy binh , may toan dac dien tu , Máy chấm công , Máy sấy quần áo , Máy trợ giảng giá rẻ , May tinh tien , Cây nước nóng lạnh , Thiết bị trợ giảng , Máy phun sương giá rẻ , Máy phát điện , Xe đẩy hàng , Tủ sấy quần áo ,
X